plan

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem lekcji

czytaj więcej
nauczyciel

Nauczyciele

Terminy konsultacji nauczycieli

czytaj więcej

dokument

Dokumenty

Zapoznaj się z dokuemntami szkolnymi

czytaj więcej

Aktualności

Nauczyciele, Rodzice,

 Informacja na temat materiałów do zdalnej nauki- Nowa Era
1. Wersje elektroniczne podręczników do klas 1-8- można z nich korzystać bezpłatnie na platformie _ebooki.nowaera.pl do końca roku szkolnego. Każdy kto chce skorzystać z podręczników wystarczy, że zarejestruje się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać nauczyciel lub rodzic(w imieniu ucznia), dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy zostawił wersje papierowe w szkole,
2. Fragmenty zeszytów ćwiczeń dla klas 1-8 w wersji elektronicznej (PDF)- zamieszczone będą w specjalnej sekcji „Nauka zdalna” na portalu dlanauczyciela.pl. Może Pani/Pan pobrać potrzebny materiał i przesłać go do uczniów. Fragmenty będą dostosowane tematycznie do realizowanego obecnie materiału. Pierwsza część będzie obejmować lekcje z marca i kwietnia. Dzięki temu część uczeń może ćwiczyć wiedzę i umiejętności także w domu, nawet gdy nie ma zeszytu ćwiczeń do danego przedmiotu,
3. Generator testów i sprawdzianów- jest dostępny dla klas 4-8. Pozwala na przesyłanie plików do uczniów za pomocą dzienników elektronicznych. Wszystkie materiały są do pobrania bezpłatnie po zalogowaniu do serwisu poprzez Konto Nowej Ery,
4. Portal dlanauczyciela.pl – w sekcji prowadzenie lekcji odnajdą Państwo karty pracy do wielu lekcji. Wszystkie materiały są do pobrania bezpłatnie po zalogowaniu do serwisu poprzez Konto Nowej Ery,
5. Ponadto w portalu zamieszczone są materiały prezentacyjne, prezentacje, filmy, które mogą być źródłem do pracy i późniejszej analizy,
6. Wybrane arkusze egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty- arkusze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz niemieckiego zostaną umieszczone w dedykowanej sekcji na portalu dlanauczyciela.pl. Wybrane arkusze mogą Państwo przesłać swoim uczniom,
7. Dodatkowo jeśli korzystają Państwo w szkole z dziennika elektronicznego firmy Vulcan informujemy, iż Vulcan umożliwia prowadzenie zdalnego nauczania poprzez dziennik elektroniczny UONET+. Rodzice i uczniowie znajdą tam informacje o zadaniach domowych i komunikaty ze szkoły,
8. Pan/Pani jako nauczyciel korzystając z funkcji zadań domowych może zaplanować uczniom pracę na poszczególne dni i przekazać dostęp do materiałów edukacyjnych jako tekst lub linki do stron i plików,
9. Dodatkowa jeśli uczniowie mają pytania, mogą je zadawać wysyłając WIADOMOSĆI WEWNĘTRZNE W DZIENNIKU VULCAN do nauczyciela i tą samą drogą otrzymują odpowiedzi. Uczniowie mogą pracować na komputerach lub na smartfonach używając aplikację mobilną dzienniczek Vulcan.

Opole, dn. 31 marca 2020 r.                                     

                                                                                  

                                                                                               Dyrektorzy, Nauczyciele
                                                                                               przedszkoli, szkół, placówek
                                                                                               Miasta Opola

Szanowni Państwo,

            W konsekwencji stanu epidemii, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie regulacjami prawnymi, również Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmieniła formy pracy i  kontaktu z  Klientami.

            Z oczywistych względów do odwołania zawieszone są spotkania diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne, przebiegające w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i uczniami, rodzicami i nauczycielami. Specjaliści Poradni nadal pozostają jednak do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia, informacji, porady czy konsultacji. Świadczymy pomoc:

a) telefonicznie w godzinach 8.00-15.00:

 • sekretariat: 77 454 92 16-17 oraz 519 833 408
 • uruchomiliśmy również dodatkowe numery telefonów do specjalistów:

510 766 752 – dyżur psychologa

510 766 753 – dyżur pedagoga

510 501 334 – dyżur logopedy

b) mailowo:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekretariat przekieruje mail do odpowiedniego specjalisty lub dyrektora).

c) z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

 • decyzję o uruchomieniu wsparcia poprzez połączenie wideo (SKYPE, SIGNAL) podejmuje każdorazowo, za porozumieniem prawnego opiekuna dziecka/ucznia, specjalista Poradni, wyłącznie, gdy w jego ocenie, forma ta stwarza warunki do efektywnej pomocy.

W sytuacjach, gdy uprawnia do tego zgromadzona dokumentacja, Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w trybie zaocznym. W tej sytuacji opinia od nauczycieli przedszkola/szkoły o  funkcjonowaniu dziecka/ucznia oraz zakresie niezbędnej dziecku/uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma szczególne znaczenie. Dziękujemy za ich opracowywanie na wniosek rodziców.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia, życzenia wytrwałości, spokoju i zdrowia.

                                                                                              

Hanna Kanik
Dyrektor Miejskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Opolu

WYPRAWKA SZKOLNA „Dobry Start”, czyli 300 PLUS w 2020 roku, to program wsparcia dla rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny.

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny  (także uczniowie przyszłych klas I) – bez względu na dochód.

Wyprawka szkolna 300 plus. Kiedy złożyć wniosek

 • od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa,  
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 •  

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

 • studentom
 • przedszkolakom
 • uczniom zerówki

Zgodnie z wytycznymi Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej rodzice/opiekunowie mogą składać wnioski o przyjecie dziecka do szkoły  oraz inne dokumenty zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej szkoły: www.psp24.opole.pl w zakładce: rekrutacja (wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców/opiekunów; jeśli nie ma takiej możliwości prosimy o krótką informację z jakich powodów nie może być ten warunek spełniony). Wypełniony i podpisany wniosek w formie zeskanowanego dokumentu lub dobrej jakości zdjęcia należy wysłać na podany wyżej adres e-mail.

Dokumenty należy wysłać do 24 kwietnia 2020 r.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły zgodnie z harmonogramem.

Sylwia Wojciechowska-Szul

Pedagog szkolny

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca br. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca szkoła rozpoczyna realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

To trudna sytuacja, która wymaga od nas Wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Pracujemy nad usprawnianiem zdalnego sposobu nauczania w szkole, uwzględniając realizację podstawy programowej, oceniania i monitorowania wiedzy uczniów. Naukę na odległość realizować będziemy za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez MEN jak: platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, materiałów publikowanych przez CKE i OKE, strony www.gov.pl/zdalnelekcje i inne.

Proszę wszystkich o śledzenie informacji poprzez e-dziennik i stronę szkoły.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam, życząc zdrowia i spokoju.

Dyrektor szkoły

Jolanta Ślemp

ikona pdfInstrukcja pierwszego logowania do platformy Epodręcznik.pl 

KOMUNIKAT

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu
zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020r., poz. 492 w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuje, iż zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w PSP24

do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.

Informuję również, iż od dnia 25 marca 2020r. przechodzimy w tryb zdalnego kształcenia.

Dyrektor
Jolanta Ślemp

 

Jeśli nie zdążyliście lub zapomnieliście wypożyczyć książki z biblioteki, możecie część z nich znaleźć w bezpłatnych bibliotekach internetowych: 

- https://wolnelektury.pl/

- https://lektury.gov.pl/

- https://polona.pl/

- Pod poniższym linkiem znajdziecie bardzo obszerną listę bibliotek cyfrowych, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych w Polsce: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/

- Pod poniższym linkiem znajdziecie bardzo obszerną listę bibliotek cyfrowych, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych na świecie: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/

- Legimi odpowiada na apel Fundacji Powszechnego Czytania i udostępnia za darmo książki: http://booklips.pl/newsy/legimi-odpowiada-na-apel-fundacji-powszechnego-czytania-i-udostepnia-za-darmo-ksiazki-dla-dzieci-i-mlodziezy/?fbclid=IwAR1F-B1FjbfboYtOvCkev7B-WdrP_tXbFMMM39HzcbiZ8Q1xXyxw1ldFF7w

- NINATEKA czyli archiwalny zasób materiałów audiowizualnych może także wypełnić WAM ten czas wolny. Zachęcam: https://ninateka.pl/edu

- Polecam uczniom także wiele ciekawych, edukacyjnych do poszczególnych przedmiotów kanałów na YouTubehttps://drive.google.com/file/d/1OPxnWHBGUK9qyimaEQrKewBOXf79OBxj/view?fbclid=IwAR0jk8GLAWSsST3TunTFqznmp4dzcACBfbt-OPi4OaLvNwZNcFn_rKzzAsk

- http://learningapps.org/user/goskut - pod tym adresem codziennie będą pojawiały się nowe aplikacje, dzięki którym możesz utrwalić wiedzę dotyczącą lektur

 

DLA ÓSMOKLASISTÓW - Codziennie (od 16.03)  o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania www.cke.gov.pl

- terazczytamy.pl  - możesz pobawić się w ilustratora w oparciu o znalezione  na tej stronie informacje.

 

Strony internetowe przydatne do nauki, wspierające rodziców:

- https://dyktanda.online/app/

https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR1_L4gR1BVhAqRV0AGjSt1VNR7NeJ8XX45M_rrh1MNejUJZow8o1_dYiL8

- http://wychowaniebezporazek.com.pl/2016/11/03/zabawa-z-czytaniem-metoda-sylabowa/?fbclid=IwAR3Ypc3OLlV2jLbaAxGe65kyITI97kE6V-03fKUAKo04J2KdgjTl9eFiZSc

- http://www.specjalni.pl/2020/03/generatornia-wygeneruj-sobie-karte.html?fbclid=IwAR2gUdlex6Opl-88EABkpMllcnypo9YifaL_y8gaVexlyWu11kzpjBudcdA#more

- https://wordwall.net/pl (gotowe aplikacje do sprawdzania swojej wiedzy)

- https://learningapps.org/ (gotowe aplikacje do sprawdzania swojej wiedzy)

- propozycje zajęć  #MądrzeRAZEMwDOMU https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/madrze-razem-w-domu/?fbclid=IwAR2IJ2thBZbq_0q352um5Q9L-OnpirQHURD9Fl5Vi4LvBSuaCKq-_Gazc6w

 

Kultura dostępna

- Lista spektakli do obejrzenia w sieci: https://wroclaw.naszemiasto.pl/10-najlepszych-spektakli-do-obejrzenia-za-darmo-w-sieci/ar/c13-7599369?fbclid=IwAR3DP-hVAp90jfY8lMJ9tSJgZHIOSuiiNwOmOhHAg6osC21mgy2iZwD-crY

- Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli od Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne?fbclid=IwAR08itbEX2lhYdw0qx_1x0u-MpghY3HaqELDVZtadxYVl1Qy2-iPmiecWD8

- Stowarzyszenie Unia Literacka proponuje spotkania autorskie online: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22193&fbclid=IwAR3bvocT2YklILkZRwoX7i09Ra1llbmactAbelIsX-Se77uI0uS1piPpj-s

-Od poniedziałku Muzeum Archeologiczne w Biskupinie rozpoczyna akcję #wirtualnemuzeum. W jej ramach odbędą się m.in. audycje na żywo. https://www.zwiadowcahistorii.pl/przez-pandemie-od-dzis-zwiedzisz-biskupin-z-przewodnikiem-na-zywo-w-sieci/?fbclid=IwAR02ONpFLn6bqwybQr6Ma7hGWbOpmagbv3sYJ1xEmIqJDHTuCEJZJYa5K9U

- Muzeum POLIN – wirtualne spotkania i spacery: https://polin.pl/pl/muzeum-polin-w-twoim-domu

- Mistrzowie malarstwa i audiobooki dla najmłodszych w RDC https://www.rdc.pl/informacje/mistrzowie-malartwa-i-audiobooki-dla-najmlodszych-od-poniedzialku-na-antenie-radia-dla-ciebie/

- dla najmłodszych: Teatr TAK zaprasza do śledzenie TAK TV: https://www.facebook.com/teatrtaktak/

- https://www.tvp.pl/program-tv/tvp-kultura

Program TVP Kultura

Poniedziałek 16 marca

Godz. 13.00 Pinokio (lektura uzupełniająca dla kl. 5)

Godz. 16.20 W pustyni i w puszczy (odc. 1, lektura obowiązkowa, zachęcam klasy 5 i 6)

Wtorek 17 marca

Godz. 13.00 Klub włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima na podstawie prozy Niziurskiego (zachęcam klasy 5,6 i 7)

Godz. 15.55 W pustyni i w puszczy (odc. 2)

Środa 18 marca

Godz. 13.00 Panna Nikt (kl. 6,7 i 8)

Godz. 16.00 W pustyni i w puszczy (odc. 3)

Czwartek 19 marca

Godz. 13.00 Katarynka (lektura obowiązkowa dla klas 5 i 6)

Godz. 13.25 Antek (zachęcam klasy 5 i 6)

Godz. 15.40 W pustyni i w puszczy (odc. 4)

Piątek 20 marca

Godz.  16.15 Mały Książę (lektura obowiązkowa dla klas 8)

Poniedziałek 23 marca

Godz. 13.00 Złota kaczka (zachęcam klasy 4, 5 i 6)

Wtorek 24 marca

Godz. 13.00 Latarnik (lektura obowiązkowa)

- Zachęcam młodszych do śledzenia poniżej stacji: https://abc.tvp.pl/

- Wyzwania ortograficzne i gry z trudnością ortograficzną dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z Ortochochlikami. Wystarczy kliknąć Gry online, przejść do wybranego turnieju i rozpocząć zabawę z grą komputerową.

http://www.ortofrajda.pl/

Menu

 
 sport ikonka              
biblioteka ikonka
 
             
swietlica ikonka
 
             
dokument ikonka
 
             
rodzina ikonka

Sport

             

Biblioteka

             

Świetlica

                           

Rada Rodziców

 

Szukaj

bip

 

8 oferta

eDziennik

biblioteka

sport

zdrowie3

swietlica

statuty

rodzice

nauczyciel

lekcje

Certyfikaty

bezpieczna szkola logo

lepsza szkola

szkola promujaca zdrowie

szkola bez przemocy

Projekty

osc

Kto nas odwiedza

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

 
Go to Top
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework