Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

10 luty – 23 luty 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2,3 styczeń 2020r.,

21-23 kwiecień 2020r.,

29,30 kwiecień 2020r.,

12 czerwiec 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwiecień 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.