„W świecie bajek i baśni” – klasa 1a

Klasa 1a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach bibliotecznych oraz na lekcjach z wychowawcą.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego po bajki i baśnie.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej,

- Wzbudzenie zainteresowania światem,

- Rozwijanie twórczości muzycznej i plastycznej

- Integracja wewnątrzklasowa

Uczniowie zapoznali się z nowościami, w tym z bajkami i baśniami, z księgozbioru biblioteki. Następnie poznali razem z nauczycielem poznali fragmenty książki „Baśń o zaczytanym Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł z nieba”. Kolejnym etapem było wykonanie pracy plastycznej „Zaczytany Niedźwiedź” oraz utworzenia w Sali kącika czytelniczego z Zaczytanym Niedźwiedziem. Następnie uczniowie razem z nauczycielem czytali w klasie fragmenty bajek i baśni, np. „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, do których tworzyli ilustracje. Z powstałych prac powstały autorskie książeczki klasy 1a.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 1a.

„Niesamowite przygody niecodziennych bohaterów” – klasa 1b

Klasa 1b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach bibliotecznych oraz na lekcjach z wychowawcą.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe książki.

 Cele szczegółowe:

- Wzbudzenie zainteresowania światem,

- Poznanie pojęć: mapa, globus, wyprawa morska, dziennik pokładowy,

- Wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej,

- Rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej

- Kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę.

Uczniowie zapoznali się z niezwykłym bohaterami z księgozbioru biblioteki. Następnie poznali cele projektu oraz wzięli udział w dyskusji na temat niecodziennych bohaterów. Kolejnym etapem było przyniesienie książek z domu oraz utworzenie w klasie wystawy niezwykłych bohaterów. Następnie uczniowie razem z nauczycielem czytali w klasie fragmenty książek o przygodach skarpetek opisanych w książkach J. Bednarek – „Banda czarnej frotté. Skarpetki powracają!”, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Wykonali skarpetki oraz wymyślili przeżyte przygody. Po wysłuchaniu przygód czarnej frotte uczniowie narysowali strony z dziennika wyprawy morskiej. Z utworzonych prac powstał „Dziennik wyprawy czarnej frotte”. Uczniowie wykonali także prace „Książka w pudełku” – w pudełkach zebrali najważniejsze przedmioty związane z przygodami skarpetek. Przygotowane pudełka zostały wyeksponowane w sali klasy 1b.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 1b.

„Kochamy książki!” - klasa 1c 

Klasa 1c od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach bibliotecznych oraz na lekcjach z wychowawcą.

 Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstego sięgania po książki.

 Cele szczegółowe:

- Wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej,

- Poznanie zawodów związanych z procesem powstawania książki,

- Rozwijanie twórczości plastycznej,

- Kształtowanie nawyku częstego sięgania po książkę,

- Integracja wewnątrzklasowa.

Uczniowie zapoznali się z nowościami z księgozbioru biblioteki. Następnie poznali razem z nauczycielem poznali fragmenty książki „Jak to działa? Książki”. Kolejnym etapem było przyniesienie przez uczniów swoich ulubionych książeczek, zaprezentowanie ich przed klasą oraz utworzenie w sali kącika czytelniczego. Następnie uczniowie razem z nauczycielem czytali w klasie książeczki z serii „Czytam sobie”, np. „Goryl u fryzjera”, „Dobry pies”, „Rekin Nudojad”, do których tworzyli ilustracje. Z powstałych prac powstały autorskie książeczki klasy 1c.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 1c.

„Kochane zwierzaki!” – klasa 2a

Klasa 2a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano z nauczycielem wychowawcą oraz bibliotekarzem.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz zachęcenie do sięgania po książki o zwierzętach.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej,

- Wzbudzenie zainteresowania światem zwierząt,

- Rozwijanie twórczości plastycznej,

- Integracja wewnątrzklasowa

Uczniowie zapoznali się z książkami o zwierzętach z księgozbioru biblioteki. Następnie wykonali portrety swoich zwierząt. Kolejnym etapem było fragmentów książki W. Cichonia „Cukierku, ty łobuzie!” oraz rozmowa na temat cech charakterystycznych kota. Następnie uczniowie razem z nauczycielem czytali fragmenty książki W. Cichonia „Jeśli się zgadzasz, zaszczekaj dwukrotnie!”. Obejrzeli także filmiki dotyczące szkolenia i pielęgnacji psów. Kolejnym etapem było czytanie fragmentów książek o koniach, np. „Konie. Pasja od pokoleń” oraz filmików o koniach. Ostatnim zadaniem było wykonanie plakatów na temat zwierząt, które pojawiły się w czytanych i omawianych książkach: - konie, psy, koty.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 2a.

„Przyjaciele na czterech łapach” – klasa 2b

Klasa 2b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano z nauczycielem wychowawcą oraz bibliotekarzem.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz zachęcenie do sięgania po książki o zwierzętach.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej,

- Wzbudzenie zainteresowania światem zwierząt,

- Rozwijanie twórczości plastycznej,

- Integracja wewnątrzklasowa

Uczniowie zapoznali się z książkami o zwierzętach z księgozbioru biblioteki. Następnie zapoznali się z celami projektu oraz wzięli udział na temat dyskusji o przyjaźni ze zwierzętami. Kolejnym etapem było czytanie fragmentów książki „Psie troski” oraz rozmowa na temat sposobu traktowania zwierząt. Na kolejnych zajęciach uczniowie zapoznali się ze znaczeniem słowa „kynologia”. Następnie przeczytali fragmenty książki „Opowieści o psach, które ratowały świat” oraz wspólnie z nauczycielem określili kodeks dobrego traktowania zwierząt oraz wykonali do niego ilustracje.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 2b.

„Paszport do przygody!” – klasa 2c

Klasa 2c od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano z nauczycielem wychowawcą oraz bibliotekarzem.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz zachęcenie do sięgania po książki o podróżach, ciekawostkach.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzanie w uczniach pasji czytelniczej.

- Rozwijanie kreatywności uczniów.

- Rozbudzanie zamiłowań przyrodniczych.

- Budowanie relacji społecznych poprzez pracę w parach i w grupie,

- Kształtowanie proekologicznej postawy.

Uczniowie zapoznali się z nowościami z księgozbioru biblioteki. Następnie zapoznali się z celami projektu oraz wysłuchali listu od Kefira. Kolejnym etapem było czytanie fragmentów książki Kefir w Kairze, czyli podróże palcem po mapie” oraz zaznaczenie wybranych miast na mapie. Następnym etapem projektu było przeczytanie fragmentu „Wynalazcy. Poznaj zwierzęta, które inspirują świat nauki” oraz wykonanie ośmiornic z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym. Na kolejnych zajęciach uczniowie zapoznali się z książką „Zakazane miejsca na świecie” oraz wykonali paszporty podróży podsumowujące projekt.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 2c.

„Mali detektywi na tropie tajemnic” – 3a

Klasa 3a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano z nauczycielem wychowawcą oraz bibliotekarzem.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz zachęcenie do sięgania po książki popularnonaukowe.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzanie w uczniach pasji czytelniczej.

- Rozwijanie kreatywności uczniów.

- Rozbudzanie zamiłowań przyrodniczych.

- Budowanie relacji społecznych poprzez pracę w parach i w grupie,

- Kształtowanie proekologicznej postawy,

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum klasy.

Uczniowie zapoznali się tematem projektu oraz z nowościami z księgozbioru biblioteki. Następnie rozmawiali o tym Kim jest detektyw? Kolejnym etapem było czytanie fragmentów książek o planetach i Kosmosie. Następnie uczniowie wykonali w grupach plakaty o planetach. Kolejnym etapem była wycieczka do planetarium. W ramach projektu uczniowi utrwalili także swoją wiedzę na temat drzew razem z książką „Drzewa” P. Sochy oraz wykonali kolejne strony do „Wielkiej księgi tajemnic” Uczniowie wykonali także prezentacje multimedialne na temat lasu. Zapoznali się także z książkami „Co się kryje w kwiatku?” oraz „Wielka księga prawdziwych tropicieli” W. Wajraka. Ostatnim zadaniem było wykonanie „Wielkiej księgi tajemnic z przygotowanych materiałów.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 3a.

„Kosmiczne podróże” – klasa 3b

Klasa 3b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano z nauczycielem wychowawcą oraz bibliotekarzem.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz zachęcenie do sięgania po książki o Kosmosie.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzanie w uczniach pasji czytelniczej,

- Rozwijanie kreatywności uczniów,

- Rozbudzanie ciekawości świata,

- Budowanie relacji społecznych poprzez pracę w parach i w grupie.

Uczniowie zapoznali się tematem projektu oraz z nowościami na temat Kosmosu z księgozbioru biblioteki. Kolejnym etapem było czytanie fragmentów książek o planetach, np. Planetarium, i Kosmosie oraz obejrzenie filmików edukacyjnych. Następnie uczniowie wykonali w grupach plakaty o planetach. Kolejnym etapem było przeczytanie fragmentów książki „Księżyc”. W ramach projektu uczniowie wykonali pracę plastyczną „Fazy Księżyca”. Uczniowie układali także kosmiczne puzzle oraz doskonalili swoją spostrzegawczość z książką „Kosmiczna rekrutacja”. Ostatnim zadaniem było zapoznanie z książką „Kosmiczne wyzwania. Jak budować statki kosmiczne, dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy” oraz wykonanie własnego statku kosmicznego.

Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 3b.

W świecie komiksu – klasa 4a

Klasa 4a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach języka polskiego oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz sięgania po komiksy dostępne w bibliotece szkolnej.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Poznanie definicji komiksu,

- Poznanie budowy komiksu: dymek komiksowy, okno dialogowe, plansza komiksowa, kadr, onomatopeje,

- Doskonalenie umiejętności plastycznych,

- Wykonanie paska komiksowego lub planszy komiksowej,

- Integracja wewnątrzklasowa

Uczniowie zapoznali się z nowościami z biblioteki oraz wyszukali nowe komiksy. Następnie wypożyczyli wybrane komiksy. Razem z nauczycielem j. polskiego ustalili czym jest komiks oraz zapoznali się z bohaterami ze świata komiksu – Kajko i Kokosz – oraz książką „Zrób sobie komiks!”. Następnie wykonali paski komiksowe oraz plansze komiksowe, z których powstała książka.

W listopadzie odbyła się wystawa, podczas której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 4a.

Szalone przygody Mikołajka – klasa 4b

Klasa 4b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach języka polskiego, lekcjach wychowawczych oraz na lekcji plastyki.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz sięgania po książki z serii „Mikołajek” autorstwa R. Goscinnego,  Jeana-Jacquesa Sempe.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Przeczytanie wybranej książki z serii „Mikołajek” autorstwa R. Goscinnego,  Jeana-Jacquesa Sempe

- Poznanie cech charakteru poszczególnych bohaterów,

- Doskonalenie umiejętności plastycznych,

- Wykonanie plakatów zachęcających innych do sięgania po serię „Mikołajek”

- Integracja wewnątrzklasowa.

Uczniowie zapoznali się z nowościami wydawniczymi w bibliotece. Następnie odszukali książki o przygodach Mikołajka i wypożyczyli wybraną z nich. Razem z nauczycielem j. polskiego omówili bohaterów i świat przedstawiony w książkach o Mikołajku. Kolejnym etapem było ustalenie cech głównego bohatera - narysowanie Mikołajka oraz wypisanie jego cech. Następnie uczniowie razem z wychowawcą zabrali Mikołajka na spacer po szkole – wykonali zdjęcia książek z serii Mikołajek w przestrzeni szkolnej, klasowej. Ostatnim etapem projektu było wykonanie plakatów zachęcających do sięgania po książki z przygodami Mikołajka podczas lekcji plastyki.

W grudniu odbyła się wystawa, podczas której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 4b. Książki wykorzystane podczas projektu – seria o Mikołajku.

Wędrówki z książką po polskich miastach i legendach – klasa 4c

Klasa 4c od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach historii oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz zachęcanie uczniów do częstego sięgania po książki historyczne, podróżnicze.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Poszerzenie wiadomości na temat polskich miast oraz legend,

- Wykonanie lapbooka o wybranym mieście w oparciu o dostępną literaturę,

- Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji,

- Rozwijanie umiejętności plastycznych,

- Integracja wewnątrzklasowa.

Uczniowie zapoznali się z literaturą na temat polskich miast i legend z księgozbioru biblioteki. Następnie poznali treść książki „Wytrzyszczka, czyli tajemnice nazw miejscowości”. Uczniowie podzielili się na 5 grup i wybrali z książki jedną miejscowość do opracowania.

W październiku wyszukiwali w dostępnej literaturze informacji do lapbooków: pochodzenie nazwy miejscowości, legendy związane z miejscowością, ciekawe miejsca i zabytki, ogólne informacje, informacja o tym, kto założył miasto, mapka, na której zostanie zamieszczona nazwa miejscowości. Następnie w oparciu o informacje z lekcji oraz książek z biblioteki wykonali lapbooki na temat wybranych miejscowości.

Wybrane miejscowości:

- Olsztyn

- Kraków

- Toruń

- Zakopane

- Warszawa

W listopadzie odbyła się wystawa lapbooków, gdzie cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 4c.

Przykładowe książki wykorzystane podczas projektu: „Wytrzyszczka, czyli tajemnice nazw miejscowości”, „Wielka historia małych miast województwa łódzkiego”.

W świecie wartości, czyli książki o ważnych sprawach – klasa 5a

Klasa 5a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz wartościowych książek dostępnych w bibliotece szkolnej.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

- Uświadomienie znaczenia wartości w życiu człowieka,

- Rozwijanie zdolności plastycznych i literackich,

- Integracja wewnątrzklasowa,

- Integracja szkolna.

Uczniowie zapoznali się z nowościami oraz książkami na temat ważnych wartości dostępnych w bibliotece. Następnie wypożyczyli książki o wartościach, np. „Cudowny chłopak”, „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, „Wielka księga wartości…”, „Kolorowy szalik”.

Uczniowie prezentowali przed klasą wartości najważniejsze w ich życiu. Kolejnym etapem pracy było wykonanie ilustracji oraz opowiadania do wybranej przez siebie wartości. Ostatnim etapem projektu było stworzenie „Książki o ważnych sprawach klasy 5a” z wykonanych opowiadań i ilustracji.

W listopadzie odbyła się wystawa, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 5a.

Nasze ulubione serie wydawnicze – klasa 5b

Klasa 5b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach informatyki, plastyki oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz ciekawych serii wydawniczych.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Poznanie serii wydawniczych dostępnych w bibliotece szkolnej,

- Włączenie uczniów w czynną promocję czytelnictwa,

- Przygotowanie gier planszowych ora quizów z wykorzystaniem komputera,

- Integracja wewnątrzklasowa,

- Integracja szkolna.

Uczniowie zapoznali się z nowościami wydawniczymi w bibliotece, następnie wyszukali swoją ulubioną serię wydawniczą i wypożyczyli wybrane książki. Kolejnym etapem projektu było wykonanie na lekcjach plastyki reklamy polecanej serii książkowej. Dodatkowo na lekcjach informatyki uczniowie przygotowali także gry i quizy na temat wybranych książek.

Gry:

https://quizizz.com/admin/quiz/63639f4f44d84c001d494aab/apollo-i-boskie-proby?source=quiz_share

https://create.kahoot.it/share/biuro-detektywistyczne-lassego-i-mai/53334a42-4e12-422c-8c6a-ec3e1ce47210

W listopadzie odbyła się wystawa, podczas której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 5b. Przykładowe książki wykorzystane w projekcie: seria Wojownicy, seria Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, seria Apollo i Boskie Próby.

A to historia! Opowieści o wielkich podróżnikach – klasa 6a

Klasa 6a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach historii oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstego sięgania po książki historyczne, podróżnicze.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Poszerzenie wiadomości na temat słynnych podróżników,

- Wykonanie lapbooka o wybranym podróżniku na podstawie dostępnej literatury,

- Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji,

- Rozwijanie umiejętności plastycznych,

- Integracja wewnątrzklasowa.

Uczniowie zapoznali się z literaturą na temat historii z księgozbioru biblioteki. Na lekcjach historii rozmawiali o wielkich podróżnikach i odkrywcach. Następnie w oparciu o informacje z lekcji oraz książek z biblioteki wykonali mapy przedstawiającej trasę podróży wybranego podróżnika. Kolejnym etapem było wypożyczenie oraz zapoznanie się z książkami – P. Wakuła „Jajecznica Kolumba”, A. Loth-Ignaciuk „Doba na oceanie”, A. Loth-Ignaciuk „Marek Kamiński. Jak zdobyć bieguny Ziemi”

Ostatnim etapem projektu było wykonanie lapbooków na temat wybranego podróżnika na podstawie dostępnych w bibliotece szkolnej książek. Lapbooki wykonano w grupach. Podróżnicy przedstawieni za pomocą lapbooków:

- Krzysztof Kolumb

- Ferdynand Magellan

- Aleksander Doba

- Marek Kamiński.

Efektem pracy była wystawa lapbooków oraz map na wystawie, gdzie cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 6a.

A to ciekawe! – Klasa 6b

Klasa 6b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach biologii oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstego sięgania po książki popularnonaukowe.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Poznanie ciekawostek przyrodniczych,

- Rozbudzanie zainteresowań literaturą popularnonaukową,

- Rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

- Integracja wewnątrzklasowa,

- Integracja szkolna.

Uczniowie zapoznali się z literaturą popularnonaukową z księgozbioru biblioteki. Następnie wybrali książki, na podstawie których przygotowali notatki i rysunki. Z powstałych prac utworzyli książkę z ciekawostkami. Kolejnym etapem projektu było zorganizowanie wystawy książek popularnonaukowych na korytarzu szkolnym. Ostatnim etapem była rozmowa z nauczycielami na temat polecanych książek popularnonaukowych oraz podsumowanie projektu.

Efektem pracy była wystawa, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 6b.

Przykładowe książki wykorzystane podczas projektu: „Botanicum”, „Pustynie.Oceany”, „Czyj to szkielet?”, „Archeologia. Mumie, złoto i stare skorupy”, „Co się kryje w kwiatku?”.

Z książkami rozwijam zainteresowania – klasa 7a

Klasa 7a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach plastyki, informatyki oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstego sięgania po wartościowe książki.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Rozwijanie zainteresowań,

- Rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

- Integracja wewnątrzklasowa.

Zapoznanie z księgozbiorem biblioteki, nowościami wydawniczymi. Następnie uczniowie przygotowali plakaty o swoich zainteresowaniach. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie w swojej klasie gazetki ściennej o zainteresowaniach. Następnie uczniowie wyszukali w bibliotece szkolnej książki dotyczące ich zainteresowań - wykonali listy/tabelki z wyszukanymi książkami. Kolejnym krokiem było wykonanie projektu okładki książki o zainteresowaniach.

Efektem pracy była wystawa, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 7a.

Przykładowe książki wykorzystane podczas projektu: „Botanicum”, „Gawędy o wilkach i innych zwierzętach”, „Kosmos. My i tajemnica nieskończoności”, „Szalona historia komputerów”.

Wkręceni w czytanie! – klasa 7b

Klasa 7b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach plastyki, informatyki oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstego sięgania po wartościowe książki.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Rozwijanie twórczości plastycznej,

- Poznanie ciekawostek na temat książek i pisma,

- Rozwijanie umiejętności korzystania z programu PowerPoint, Word,

- Rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

- Integracja wewnątrzklasowa,

- Integracja szkolna.

Swój projekt uczniowie rozpoczęli od przeprowadzenia debaty - Czy czytanie jest ważne? Wyniki debaty zapisali na wspólnym plakacie. Następnie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki oraz nowościami wydawniczymi. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie przez uczniów kącika czytelniczego w swojej klasie. Następnie na lekcji informatyki uczniowie wykonali kilka slajdów w programie PowerPoint na temat ulubionej książki z biblioteki. Przygotowane prezentacje przedstawili na forum klasy. Klasa 7a zorganizowała także w szkole akcję „Przerwa na Czytanie”. Ostatnim etapem projektu było wykonanie gazetki, na której umieszczono listę tytułów z biblioteki, które warto przeczytać. Na lekcji plastyki wykonano także projekt okładki książki.

Efektem pracy była wystawa, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 7b.

Przykładowe książki wykorzystane podczas projektu: „Sześć palców Warneńczyka”, „Tajemnica zamku”, „Szklane dzieci”, „Kamienne anioły”.

Przyjaźń w literaturze – klasa 8a

Klasa 8a od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach j. polskiego oraz na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstego sięgania po książki.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

- Uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,

- Poznanie nowej aktywności artystycznej,

- Włączenie uczniów w czynną promocję czytelnictwa,

- Integracja wewnątrzklasowa,

- Integracja szkolna.

Na początku projektu uczniowie wzięli udział w dyskusji - Czym jest przyjaźń? Wykonanie plakatów (praca samodzielna/w parach/grupach). Następnie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki oraz odszukali książki z motywem przyjaźni. Zapoznali się z takimi książkami, jak: „Mały Książę”, „Chłopiec, kret, lis i koń”, „Wielka Panda i Mały Smok”. Kolejnym etapem było wybranie najważniejszych cytatów o przyjaźni: wybór najważniejszych cytatów z poznanych książek. Z zapisanych cytatów uczniowie stworzyli plakaty, które zaprezentowali przed klasą.

Efektem pracy była wystawa, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 8a. Przykładowe książki wykorzystane podczas projektu: „Chłopiec, kret, lis i koń”, „Wielka Panda i Mały Smok”, „Mały Książę”.

Sportowcy o książkach, książki o sportowcach – klasa 8b

Klasa 8b od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa oraz sportu i książek o tematyce sportowej.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Rozbudzenie zainteresowania książkami o tematyce sportowej,

- Włączenie uczniów w czynną promocję czytelnictwa i aktywności fizycznej,

- Integracja wewnątrzklasowa,

- Integracja szkolna.

Na początku projektu uczniowie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, następnie wyszukali oraz wypożyczyli książki o sporcie. Kolejnym etapem było obejrzenie filmiku pt. „Co czytają nasi sportowcy”. Następnie uczniowie wykonali zdjęcia książek wypożyczonych z biblioteki w ciekawej, sportowej aranżacji. Kolejnym etapem projektu była próba odpowiedzi na pytanie -Co czytają sportowcy z 8b? Uczniowie stworzyli kartki o czytaniu, na których zawarli informacje: co czytają uczniowie, co daje im czytanie, jaka jest ich ulubiona książka, polecana książka z biblioteki.

Efektem pracy była wystawa, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 8b. Przykładowe książki wykorzystane podczas projektu: „Krótka historia piłki nożnej”, „Rober Lewandowski. Sztuczki, triki i bramki”, „Michael Jordan. Życie”, „Wielka księga koszykówki”.

„Książka – podaj dalej” – klasa 8c

Klasa 8c od września do listopada realizowała projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Projekt realizowano na lekcjach wychowawczych.

Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstego sięgania po wartościowe książki.

 Cele szczegółowe:

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- Poszerzanie słownictwa,

- Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi,

- Rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

- Integracja wewnątrzklasowa.

Na początku projektu uczniowie zapoznali się z celami projektu oraz nowościami wydawniczymi w bibliotece szkolnej. Następnie wypożyczyli wybrane książki, do których w późniejszym etapie projektu miały powstać recenzje. W październiku uczniowie rozpoczęli akcję „Podaj dalej – bookcrossing” polegającą na przygotowaniu w szkole miejsc przeznaczonych do wymiany książek. Następnie uczniowie wykonali fotograficzną reklamę wypożyczonej wcześniej książki. Etapem przygotowującym do przygotowania recenzji było obejrzenie przykładowych filmików o ustnej recenzji - booktalking. Następnie uczniowie wybrali formę recenzji przeczytanej książki – ustną lub pisemną – i przystąpili do pracy.

Efektem wszystkich działań była wystawa, na której cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z efektami pracy klasy 8c. Przykładowe książki wykorzystane podczas projektu: „Banzai. Japonia dla dociekliwych”, „Tajne akta obozu Jupiter”, „Zbrodnia pierwszej klasy”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji wszystkich projektów: https://view.genial.ly/6396274aaab9fd00186628c3/presentation-circular-brush-presentation

 

bip

 

8 oferta

eDziennik

biblioteka

npcr21 25

sport

zdrowie3

swietlica

statuty

rodzice

nauczyciel

lekcje

Certyfikaty

bezpieczna szkola logo

lepsza szkola

szkola promujaca zdrowie

szkola bez przemocy

Projekty

osc

Go to Top
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework