REGULAMIN CZYTELNI

    1.     Z czytelni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.

    2.     W czytelni mogą przebywać wyłącznie osoby czytające czasopisma lub książki, których nie pożycza się do domu (atlasy, albumy, słowniki) lub osoby odrabiające zadania domowe.

    3.     W czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

    4.     Zabrania się wchodzenia z jedzeniem, piciem oraz w okryciach  zewnętrznych (za wyjątkiem uczniów klas I– III).

    5.     W przypadku nie przestrzegania przez ucznia pkt. 3 lub 4 istnieje możliwość wyproszenia go    z biblioteki.

    6.     Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami.

    7.     Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

    8.     Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

    1.           Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.

    2.           Dni i godziny wypożyczeń podane są na drzwiach biblioteki.

    3.           Czytelnik wypożycza książki tylko na swoją kartę.

    4.           Książki  można wypożyczyć  na  okres jednego miesiąca.

    5.           Nie należy przetrzymywać książek. Jeżeli zachodzi taka potrzeba można przedłużyć termin wypożyczenia książki.

    6.           Książki można wypożyczać na okres ferii zimowych.

    7.           Uczniowie terminowo rozliczający się z biblioteką szkolną mają możliwość wypożyczania książek na okres wakacji (nie dotyczy uczniów kończących szkołę).

    8.           Przy wypożyczaniu należy sprawdzić czy książka nie jest uszkodzona.

    9.           Wypożyczone książki należy szanować jako dobro wspólne.

    10.       W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, uczeń zobowiązany jest odkupić taką samą lub – w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem -  inną w aktualnej cenie zgubionej książki.

    11.       Ostateczny termin zwrotu książki – 10 czerwiec każdego roku szkolnego.

    12.       Uczeń przenoszący się do innej szkoły ma obowiązek zwrócić wypożyczone książki.

    13.       W bibliotece  obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie

    14.       Zabrania się wchodzenia z jedzeniem, piciem oraz okryciach  zewnętrznych (za wyjątkiem uczniów klas I – III).

    15.       W przypadku nie przestrzegania przez ucznia pkt. 11 lub 12 istnieje możliwość wyproszenia go z biblioteki.

 

bip

 

8 oferta

eDziennik

biblioteka

npcr21 25

sport

zdrowie3

swietlica

statuty

rodzice

nauczyciel

lekcje

Certyfikaty

bezpieczna szkola logo

lepsza szkola

szkola promujaca zdrowie

szkola bez przemocy

Projekty

osc

Go to Top
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework