Ramowy dzienny plan świetlicy

6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne. Pierwsze śniadanie dzieci, które nie zdążyły w domu zjeść śniadania. Wykonanie zaległych prac domowych. Dowolne gry i zabawy dzieci (konstruowanie, zabawy

tematyczne, gry planszowe, układanki itp) Przypomnienie o spokojnym przychodzeniu i wychodzeniu ze świetlicy.

8.00-9.30 Zajęcia w podgrupach integrujące grupę, gry planszowe przy   stolikach, gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie, (zajęcia wg programu wychowawczego prowadzone przez wychowawców)  „Spotkanie z bajką” – zajęcia czytelnicze.

9.30-12.30 Zajęcia indywidualne, gry planszowe, zabawy dowolne w  kącikach zainteresowań. Zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, zajęcia rozwijające zdolności manualne.

11.30-13.30  Pora obiadowa dla uczniów. Przypomnienie o odpowiednim  zachowaniu się podczas obiadu w stołówce.

12.30–13.00 Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci, gry stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. (w zależności od pogody) Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość, zajęcia plastyczne, relaksacyjne.

13.00 –13.30, 14.00 -14.30  Zajęcia ciche, odrabianie zadań, kolorowanie, malowanie… Zajęcia relaksacyjno – wyciszające. „Spotkanie z bajką” – zajęcia czytelnicze.

14.30 – 16.00 Zajęcia wg programu wychowawczego lub zabawy dowolne w  kącikach zainteresowań. Zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, zajęcia rozwijające zdolności manualne. Oglądanie filmów dla dzieci.

16.00 – 17.00 Zajęcia wg zainteresowań, gry stolikowe. Rekreacja na świeżym    powietrzu. Porządkowanie sali świetlicowej. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Pozostałe godziny są przeznaczone na dowolne zabawy dzieci oraz na realizację przez wychowawców tematyki zawartej „Planie wychowawczym świetlicy”.

W czasie ładnej pogody uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu.

Dziennym rozkład zajęć świetlicowych może być zmieniony w zależności od różnych okoliczności np. w przypadku większej liczby dzieci w świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej

I Zasady ogólne:

Dziecko przebywa w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy tylko w godzinach jej otwarcia tzn. od godz.: 6:00 do godz.: 17.00.
Opuszczenie świetlicy po skończonych zajęciach edukacyjnych odbywa się zgodnie z zapisem w "Karcie przyjęcia dziecka do świetlicy". O każdej zmianie w sposobie powrotu dziecka do domu, wychowawca świetlicy jest informowany pisemnie przez opiekuna prawnego danego ucznia.
Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej przestrzegają poniższego regulaminu:

II Regulamin uczestnika zajęć w świetlicy szkolnej

 Uczeń ma obowiązek:

-  zachowywać się w świetlicy kulturalnie;

-  szanować zarówno dorosłych, jak i dzieci;

-  dbać  o  bezpieczeństwo  własne  i  innych;.

-  stosować się do  próśb  i  poleceń  wychowawcy;

-  informować o  każdym wyjściu ze świetlicy (uczeń  nie może opuścić świetlicy bez pozwolenia  wychowawcy);

-  szanować  sprzęty,  przybory,  gry  i zabawki;

-  dbać  o  estetyczny  wygląd  świetlicy  szkolnej;

- sprzątać po sobie, odkładać  rzeczy  na  miejsce.

 

Uczeń powinien:

- uczestniczyć w zajęciach;  

- brać udział w konkursach, zabawach, zawodach, turniejach.

Uwagi:

1.  Podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych uczeń jest  zobowiązany do zachowania ciszy.

2.  W świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz biegania i krzyczenia.

 

Regulamin zachowania w autobusie szkolnym

1.  Oczekując  na przyjazd  autobusu  szkolnego,  uczeń zachowuje się  kulturalnie, w  sposób  nie zagrażający bezpieczeństwu  jego i  innych.

2. Uczeń zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność zarówno podczas wsiadania do autobusu, jak i wsiadania do niego.  

3. Po wejściu do autobusu, uczeń powinien skasować bilet oraz obowiązkowo  zająć miejsce  siedzące. Jeżeli  takich miejsc brak, uczeń  stoi  i  trzyma się uchwytów.

4. Podczas jazdy zabronione jest przebywanie na stopniach autobusu.

5. Niedopuszczalne  jest,  aby  uczeń  zachowywał  się  niekulturalnie,  lekceważąco, w sposób zagrażający bezpieczeństwu  własnemu  i  innych,  aby naruszał czyjąś nietykalność, śmiecił,  zachowywał się zbyt głośno, aby  niszczył wyposażenie  autobusu.

6. Uczeń nie może opuścić autobusu szkolnego podczas postoju (podczas oczekiwania na odjazd).

7. Wysiadając  z   autobusu  przy  szkole i  na  przystanku   „Metalchem II”,  uczeń  przekracza jezdnię tylko za  pozwoleniem.

 

Regulamin zachowania się uczniów w stołówce szkolnej

1. W stołówce szkolnej przebywają wyłącznie osoby jedzące obiad lub go zamawiające.

2. Podczas oczekiwania na wydanie obiadu, jak i  podczas jego spożywania,  uczeń ma  obowiązek  zachowywać  się  kulturalnie.

3. Po zjedzeniu posiłku  uczeń  odnosi  naczynia  i  sztućce  do wyznaczonego  miejsca.

4. Uczeń   zobowiązany  jest  do  pozostawienia stołu w  należytej czystości  oraz  do  zasunięcia  krzesła.

5.  W stołówce szkolnej obowiązuje zakaz biegania i krzyczenia.

 

Regulamin korzystani z zabawek w świetlicy

Uczeń informuje wychowawcę o wybraniu zabawki za jaką będzie odpowiedzialny podczas zabawy.

Uczeń bawi się zabawką zgodnie z jej przeznaczeniem, nie niszczy jej, a wszystkie jej uszkodzenia zgłasza wychowawcy.

Uczeń nie bierze udziału w niebezpiecznych zabawach, ostrzega kolegów przed niebezpieczeństwem, zgłasza ten fakt wychowawcy.

Po skończonej zabawie Uczeń odkłada zabawkę na miejsce i informuje wychowawcę, że zakończył zabawę.

Uczeń, który celowo zniszczy zabawkę jest zobowiązany do jej naprawy lub odkupienia. Uczeń, który uszkodził zabawkę przypadkowo sam decyduje o formie zadośćuczynienia.

Uczeń, który nie będzie stosował się do powyższych zasad NIE będzie mógł korzystać z zabawek, gier planszowych w czasie wyznaczonym przez wychowawców i uczniów korzystających ze świetlicy.

bip

 

8 oferta

eDziennik

biblioteka

npcr21 25

sport

zdrowie3

swietlica

statuty

rodzice

nauczyciel

lekcje

Certyfikaty

bezpieczna szkola logo

lepsza szkola

szkola promujaca zdrowie

szkola bez przemocy

Projekty

osc

001 20231011163751

LOGO LAPTOP DLA UCZNIA

Go to Top
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework