- D. Decoin, „Biblia ilustrowana przez dzieci”,

- A. Millard, „Jak żyli ludzie”,

- K. Jędrzejewski, „Najwyższe budowle świata”,

- G. Kuras, „Nowe szaty cesarza. Baśniowa kraina”,

- J. Dowgiałło-Tyszka, „Pojazdy komunikacji miejskiej”,

- R. Cox, N. Morrris, „7 cudów świata starożytnego”,

- P. Kędziora, „Leksykon wiedzy: Transport”.